Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bảo vệ cún cưng của bạn và những người xung quay

Rõ mõm dành cho chó là một thứ không thể thiếu để bảo vệ chú chó và bảo vệ mọi người

Rõ mõm giúp được gì
1: giúp bạn thả chú cún của bạn ra ngoài đường sẽ không ăn linh tinh có thể không may ăn phải bả rất nhiều chú chó bị mất vì lý do này
2: Hãy bảo vệ những người đi đường xung quanh đặc biết chó của bạn là những giòng chó lớn có khả năng sát thương thì hãy đeo rọ mõm
3: Quan trọng nhất hãy đeo rọ mõm để tuân thủ pháp luật, nước ta đã có chính sách bắt buộc đeo rọ mõm cho khi cho ra ngoài đường

Hãy đeo rọ mõm cho chú cún của bạn bảo vệ chú cún và bảo vệ những người xung quanh